Ρώσοι – Άγιο Όρος στο παιχνίδι των Ελληνικών εκλογών.

Λέγεται ότι θα σκάσει βόμβα για ροή πακτωλού
χρήματος από Μονή Ρωσικών συμφερόντων
του Αγ.Όρους προς Ελληνικό κόμμα κάτι που οι
Αμερικανοί ψάχνουν εδώ και καιρό
όχι πώς δεν το ψυλλιαζόμασταν βέβαια αλλά
ταυτόχρονα ο πολύς William J. Burns διευθυντής
της CIA έρχεται στην Ελλάδα.

από το tw

Σχετικές δημοσιεύσεις