Ριζική ανακαίνιση 37 Επαγγελματικών Σχολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Κοινοποίηση

Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται -με σύμβαση ΔΥΠΑ-ΤΑΙΠΕΔ, που υπογράφηκε χθες, ύψους 134 εκατ. ευρώ- η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των επαγγελματικών σχολών ανά την επικράτεια. Με το έργο αυτό -που θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025- αναβαθμίζονται ουσιαστικά τα κτίρια στα οποία δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση από την περίοδο 1970-1980 οπότε και ανεγέρθηκαν. Πρόκειται δηλαδή για παλιά, μεγάλα και ενεργοβόρα κτίρια, στα οποία μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει συστηματική συντήρηση ή ανακαίνιση και δεν ήταν φιλικά προς τους χιλιάδες μαθητές και το διδακτικό προσωπικό.

Η Κυβέρνηση, πέρα από την αυτονόητη υποχρέωση διαρκούς αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, έχει αναπτύξει και συνεχίζει σειρά δράσεων που δίνουν νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες στους νέους. Τη στιγμή αυτή υλοποιούνται δράσεις που αφορούν:

Πρώτον, την τόνωση της απασχόλησης των νέων. Περιλαμβάνονται ανάμεσα στα άλλα: Το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας «Πρώτο Ένσημο». Τα νέα προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την απασχόληση των νέων, με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. που περιλαμβάνουν προγράμματα κατάρτισης για την ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων 18-29 ετών, προγράμματα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της Μαθητείας για τους νέους έως 29 ετών.
Δεύτερον, τη νέα στεγαστική πολιτική για νέους. Προβλέπει την αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και στην περίπτωση συγκατοίκησης στα 2.000 ευρώ. Προβλέπει κυρίως την εφαρμογή του προγράμματος «Σπίτι μου», προϋπολογισμού 1,75 δισ. ευρώ με έμφαση στη στέγαση νέων και νέων οικογενειών με χαμηλότοκα ή άτοκα (για τρίτεκνους) στεγαστικά δάνεια, και χαμηλά ενοίκια με τη θέσπιση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής κ.ά.
Τρίτον, δράσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν: Άδεια πατρότητας 14 ημερών. Γονική άδεια και για τους δύο γονείς με τους δύο μήνες να επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ. Διεύρυνση των επιδοτούμενων από την ΔΥΠΑ αδειών μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. Το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τη δημιουργία μονάδων παιδικής φροντίδας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις. Την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας νηπιαγωγείων και ολοήμερων δημοτικών σχολείων.

Σχετικές δημοσιεύσεις