Πότε θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας για πολίτες τρίτων χωρών

Διεξαγωγή εξετάσεων έτους 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Δημοσιεύθηκε η απόφαση, πως ορίζεται ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων άσυλο προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με το άρθρο 90 και το άρθρο 107, παρ. 3 του Ν. 4251/2014, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2024, το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ανά την Επικράτεια, σε χώρους Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.), λοιπών εκπαιδευτικών δομών εποπτείας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, δημοσίων και δημοτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα οριστούν μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν οι άνω των 16 ετών νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014 – Α’ 80) και οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019 – Α’ 169) που επιθυμούν να υποβληθούν στη διαδικασία πιστοποίησης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 107 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

Σχετικές δημοσιεύσεις