Πρώτη η Ελλάδα στην βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας στην Ε.Ε. μεταξύ 2015-2022

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015 και 2022 ανάμεσα στα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Η αύξηση της τιμής του δείκτη καινοτομίας παρατηρείται με ιδιαίτερα έντονο ρυθμό κατά την τελευταία τετραετία, ενώ πολύ μεγάλη βελτίωση έχουν καταγράψει οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με καινοτομίες προϊόντος, η απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων, καθώς και οι ΜμΕ με καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προώθησε σειρά δράσεων στην κατεύθυνση αυτή μεταξύ των οποίων:

Η δημιουργία του Elevate Greece και η μετεξέλιξη του σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου.
Η χρηματοδότηση των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων μέσω ΕΣΠΑ, για την μεταφορά τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Η αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη από το 130% στο 200%.
Η διάθεση 500 εκατομμυρίων ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία.

Η Ελλάδα -όπως τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης- κατέκτησε πολλές ευρωπαϊκές πρωτιές, όπως το ότι ήταν 1η στη συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, 1η στην έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, 2η στη συνολική ανάπτυξη του 2022.

Η Κυβέρνηση -όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Χρίστος Δήμας- θέλει να καλλιεργήσει τις συνθήκες και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα.

Σχετικές δημοσιεύσεις