Πρόσθετες δράσεις κατά της αισχροκέρδειας

Κοινοποίηση

Με την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται, για πρώτη φορά, το ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας. Η δημοσιοποίηση μπορεί να λαμβάνει χώρα από την πρώτη κιόλας παράβαση, για περιπτώσεις σημαντικών παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα ύψους μεγαλύτερου των 50.000 ευρώ, ή σε περιπτώσεις επανάληψης της παραβατικής συμπεριφοράς από την επιχείρηση. Παράλληλα, με άλλες διατάξεις προβλέπεται:

Η θέσπιση πλαφόν αύξησης του μισθώματος στις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις προκειμένου να προστατευθούν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από ενδεχόμενες υπέρογκες αυξήσεις που οφείλονται στις πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται, έμμεσα, και η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή από τις επιπρόσθετες ανατιμήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα προκαλούνταν από την επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις δυσμενείς αυξήσεις των μισθωμάτων.
Η συμπλήρωση των διατάξεων για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας με προσθήκες που αφορούν στην καταπολέμηση πρακτικών αποκόμισης αθέμιτου κέρδους στην αγορά των ζωοτροφών και των λιπασμάτων προκειμένου να προστατευτεί ο πρωτογενής τομέας της χώρας από ενδεχόμενες κερδοσκοπικές ανατιμήσεις αλλά και να κρατηθεί χαμηλά, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος των διατροφικών προϊόντων.

Υπενθυμίζουμε τις δράσεις κατά της αισχροκέρδειας και της φορολόγησης υπερκερδών που ήδη εφαρμόζονται:

«Κόφτης» στο περιθώριο κέρδους: Με διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει θεσπιστεί από τις αρχές Μαρτίου «κόφτης» στο περιθώριο μικτού κέρδους για σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Απαγορεύεται, συγκεκριμένα, η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, που υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021.
Καταγραφή αποθεμάτων σε βασικά προϊόντα: Η Κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή υποχρέωσης των επιχειρήσεων να δηλώνουν κάθε πέντε εργάσιμες μέρες τα αποθέματα που έχουν σε πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα, ζωοτροφές, ωμά δημητριακά, άλευρα φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο κ.ά.. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, επισύρει κυρώσεις, όπως κατάσχεση και πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ.
Φορολόγηση 90% στα υπερκέρδη ηλεκτρικής ενέργειας: Η Κυβέρνηση -με δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή- έχει υπογραμμίσει ότι τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν με συντελεστή 90%, ώστε να επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη ανακούφιση των πληττόμενων από τις ανατιμήσεις, πολιτών. Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αναλύσει τα στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα και να υποβάλει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα αναμένεται ως το τέλος του μήνα.

Σχετικές δημοσιεύσεις