Πρόγραμμα Δίκαιη Ανάπτυξη: Επιδότηση επιχειρήσεων από 20.000 έως 100.000 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 μπορούν από τις 8 Φεβρουαρίου έως και τις 8 Απριλίου 2024 να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.

Πρόκειται για δύο νέες δράσεις επιχειρηματικότητας,τύπου «de minimis», οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έδρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ή στους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Έμφαση στις νέες τεχνολογίες
Η επιδότηση που ξεκινάει από 20.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100.000 ευρώ θα πρέπει να διατεθεί για να καλύψει δαπάνες έργων σε κτήρια, εγκαταστάσεις και εξωτερικό χώρο, να αγοράσει εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, αλλά και να καλύψει το κόστος παροχής υπηρεσιών και λογισμικού, με στόχο τη δημιουργία νέως θέσεων εργασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις