ΠΡΟΣ Πρόεδρο και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Άρτας (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Ά.)

ΠΡΟΣ
Πρόεδρο και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων
Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Άρτας (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Ά.)
1. Ο.Ε.Φ.Ε.
2. Διοικητικό Συμβούλιο (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Ά.)
κ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη
κ. Γκριμπαβιώτη Παναγιώτη
κ. Μήτου Ολυμπία
κ. Σιώζου Ολγα
κ. Τζούβα Δημήτρη
3. Μέλη Συλλόγου (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Ά.)
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Με αφορμή τη διεξαγωγή της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10 Μαρτίου
2023 με θέμα <<σοβαρό θέμα που προέκυψε>> όπως αναφέρεται στην
πρόσκληση με τηλεφωνικό μήνυμα του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.
δηλώνουμε τα παρακάτω:
Λόγω της συμπεριφοράς του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην Εκτακτη
Γενική Συνέλευση, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει έδαφος κατάλληλο για συνεργασία,
συμπόρευση και αλληλεγγύη, στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση του
Άρθρου 2 του καταστατικού του συλλόγου μας που περιγράφει τους σκοπούς του
συλλόγου.
Κατόπιν τούτων ανακοινώνουμε ότι διαμαρτυρόμενοι έντονα για την έλλειψη
συλλογικότητας στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου, απέχουμε στο εξής και
για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου από
κάθε δραστηριότητα του συλλόγου.
Τα μέλη του (Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Ν.Ά.)
Κολιούλης Δημήτριος – Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ
Λύτρας Παναγιώτης – Φροντιστήριο ΣΥΝΟΛΟ
Μήτσιος Κωνσταντίνος – Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ
Στάμος Ευάγγελος – Φροντιστήριο ΚΥΚΛΟΣ
Συγγούνα Ευανθία – Φροντιστήριο ΣΤΟΧΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις