ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ “ΝΙΚΗ”!

Βασιζόμενο στην θρησκεία, διασπείρει απόψεις οι οποίες παραπέμπουν στο μεσαίωνα. Βεβαιότατα σεβόμαστε τον Θεό κ την διδασκαλία του Ιησού μας,που ΔΙΔΑΞΕ ΑΓΑΠΗ! Ο κύριος αυτός κηρύσσει μισαλλοδοξία κάτι πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία.

tw – ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΟΛΕΑ

Σχετικές δημοσιεύσεις