Προσλήψεις τραπεζοκόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Κοινοποίηση

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας.

Σχετικές δημοσιεύσεις