Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία: Νέα προκήρυξη – Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

Νέα προκήρυξη για την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αριθ. 6000/2/6694-νη’ από 20-11-2021 προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 στις 3μμ . Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Ο Αριθμός Διοριζομένων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως:

Τομέας Υγειονομικού ( 36 θέσεις)

Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α’ ):

α) Εννέα με ειδικότητα Παθολόγου

β) Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχιάτρου

γ) Ένας με ειδικότητα Πνευμονολόγου

Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου)

α) Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχολόγου

Σχετικές δημοσιεύσεις