Προκήρυξη για Επαγγελματίες Οπλίτες Πολεμικής Αεροπορίας

Κοινοποίηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Φ.424/216/Σ. 27 Πλήρωση διακοσίων ογδόντα (280) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στην Πολε-μική Αεροπορία.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 280 επαγγελματιών οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Απριλίου.

Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υποψήφιοι:

που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 28ο (γεννηθέντες από 1/1/1994 έως 31/12/2002).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες ΟΒΑ δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους
Επιπλέον:

να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.60μ. και ένα 1.50 οι γυναίκες

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Σχετικές δημοσιεύσεις