Προετοιμασία για τον γραπτό διαγωνισμό 2Γ

Κοινοποίηση

Ξεκινάμε αύριο τις εγγραφές για την προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ.
Έναρξη μαθημάτων 1 Δεκεμβρίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σύνολο στην ΑΡΤΑ
Τηλ.2681027030
Στρ. Κατσιμήτρου 30/ email: p.lytras@yahoo.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις