Ποια θέση ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης αναλαμβάνει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Γιώργος Παπανδρέου εκλέχτηκε ομόφωνα Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία.

Η δημιουργία αυτής της νέας θέσης σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον οργανισμό και τονίζει την ανάγκη για πανευρωπαϊκή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικοί θεσμοί μεταξύ των οποίων και της διασφάλισης της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών και την αντιμετώπιση της παρέμβασης σε αυτές τρίτων κρατών, ισχυρών λόμπυ, και υπερσυγκέντρωσης χρήματος.
Αντικατοπτρίζει την αφοσίωση του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ενίσχυση της δημοκρατίας, την προάσπιση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, ο Γιώργος Παπανδρέου θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατικοί θεσμοί καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών για την ενίσχυση των δημοκρατικών δομών, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα τους έναντι των αναδυόμενων απειλών.

Επίσης, θα έχει την ευθύνη για την αναζήτηση συνεργασιών με άλλους διεθνείς οργανισμούς για το ζήτημα της δημοκρατίας όπως τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΕ καθώς και την ανάδειξη των νέων μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, μέσω της σχετικής Έκθεσης για τη Διαβουλευτική Δημοκρατία που θα συντάξει.

Σχετικές δημοσιεύσεις