Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Κοινοποίηση

Οι μαθητές που δίνουν φέτος Πανελλαδικές θα βγουν στην αγορά εργασίας σε περίπου τέσσερα με έξι χρόνια. Τα επαγγέλματα του 2030 που θα κάνουν οι φετινοί υποψήφιοι και ο τρόπος εργασίας τους θα διαφέρουν πολύ από τα σημερινά.

Έτσι, σύμφωνα με σχετικές μελέτες και απόψεις ειδικών, οι παρακάτω τομείς αναμένεται να έχουν εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια:

1. Τομέας marketing, πωλήσεων και χρηματοοικονομικών
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η πανδημία, αλλά και η επιθυμία των επιχειρήσεων για νέους τρόπους εύρεσης προβολής, διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους αναμένονται να εξελίξουν ακόμα περισσότερο επαγγέλματα, όπως αυτά του Digital Μarketing & Strategy Specialist, Marketing Data Scientist και του Search Engine Optimization Specialist. Ακόμα, αναμένεται αύξηση στον αριθμό των προσωπικών χρηματοοικονομικών συμβούλων, όπως και ο διεπιστημονικός κλάδος του FinTech, που αφορά την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιπλέον, στο μέλλον θα δοθεί περισσότερη έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας του καταναλωτή μέσα από τον τρόπο που συνδέεται ένα προϊόν, επιλέγοντας το κατάλληλο χρώμα, υφή, οσμή ή άλλα αισθητηριακά χαρακτηριστικά, για να είναι ελκυστικό. Επίσης, η μετάβαση από το φυσικό κατάστημα μιας επιχείρησης στο ψηφιακό κατάστημα (e-shop) αναπτύσσει τομείς που έχουν σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα.

2. Τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος
Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, η παραγωγή ενέργειας, τροφής κ.ά.. Παράλληλα, ολοένα περισσότερες εταιρείες στρέφονται στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Στο πώς, δηλαδή, διαχειρίζονται τα απόβλητά τους με φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και στο πώς αξιοποιούν τους κατάλληλους πόρους για τις ανάγκες της παραγωγής προϊόντων, μειώνοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό το οικολογικό τους αποτύπωμα. Έτσι, θα υπάρξει ζήτηση μελλοντικά σε επαγγέλματα σχεδιασμού και συντήρησης αιολικών πάρκων, εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, σχεδιαστών εναλλακτικών αυτοκινήτων, βιοκλιματολόγων και γεωπόνων εξειδικευμένων σε νέες τεχνικές, ενώ παράλληλα αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ειδικών ανακύκλωσης και διαχείρισης άχρηστων υλικών.

3. Τομέας πληροφορικής και τεχνολογίας
Η υιοθέτηση του cloud computing και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων παραμένουν υψηλές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για κρυπτογράφηση. Καθώς, λοιπόν, θα εξελίσσεται η τεχνολογία, επαγγελματίες όπως προγραμματιστές, αναλυτές μεγάλων δεδομένων, σχεδιαστές ιστοσελίδων, ειδικοί αυτοματοποίησης διαδικασιών (Process Automation Specialists), ειδικοί ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation Specialists), σχεδιαστές εφαρμογών για smartphones και tablets, υπεύθυνοι ασφάλειας δεδομένων, αλλά και νέες επαγγελματικές ιδιότητες, όπως ειδικοί καθαριστές δεδομένων, που θα απομακρύνουν με ασφάλεια ό,τι είναι περιττό, αναμένεται να έχουν αυξημένη ζήτηση.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δίνουν τη δυνατότητα σε νέες και νέους να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις σχετικές ικανότητές τους στα επαγγέλματα του αύριο με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις