Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και πολλοί συνταξιούχοι που δεν θα πάρουν καν τη σύνταξη που δικαιούνται. Πότε θα τελειώσει η ντροπή των εκκρεμών συντάξεων;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφάρμοσε μία ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση του άγους των εκκρεμών συντάξεων. Συγκεκριμένα, προχώρησε:

Στην εξάλειψη των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, καθώς εκδόθηκαν πάνω από 500.000 συντάξεις μέσα στους τελευταίους 24 μήνες. Πλέον, οι νέες συντάξεις, οι αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν εντός του 2023, εκκαθαρίζονται κατά μέσο όρο σε 60 ημέρες, ενώ στη Γερμανία απαιτούνται 74 ημέρες.
Κατέβαλε στους εν αναμονή συνταξιούχους τα ωφελούμενα ποσά που δικαιούνταν και άγγιζαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Προχώρησε στην εκκαθάριση των χιλιάδων εκκρεμών μερισμάτων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και κατέστη δυνατή η άμεση πληρωμή τους κάθε τρίμηνο.
Ολοκλήρωσε την εκκαθάριση των εφάπαξ ιδιωτικού τομέα και προχωρά και στην άμεση εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων εφάπαξ του δημοσίου.
Προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην εκκαθάριση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων (προϋπόθεση ήταν να έχουν εκδοθεί πρώτα οι κύριες συντάξεις) μέσα από ψηφιοποιήσεις διαδικασιών, δημιουργία Πύργου Ελέγχου στα πρότυπα της εκκαθάρισης των κύριων συντάξεων, ενίσχυση του προσωπικού, κ.ά..

Σχετικές δημοσιεύσεις