Παράταση προθεσμίας για διαβίβαση δεδομένων στο myDATA μέχρι τις 15 Ιουνίου

Κοινοποίηση

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.

Σχετικές δημοσιεύσεις