Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου με περισσότερους από 3,500 φοιτητές. Tο Πανεπιστήμιο Frederick αναγνωρίστηκε επίσημα ως πανεπιστήμιο το 2007, ωστόσο έχει μακρά ιστορία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού ο οργανισμός ιδρύθηκε από το 1965 ως Τεχνική και Οικονομική Σχολή Λευκωσίας. Από το 1975 προσφέρει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Ινστιτούτο Τεχνολογίας Frederick (FIT). Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σπουδών διπλωμάτων, πτυχίων και μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, των επιχειρήσεων, του τουρισμού, των τεχνών, των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Ως κολλέγιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχε καθιερώσει συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Bristol, Sunderland) για να προσφέρουν από κοινού, διετή προγράμματα σπουδών και μεταπτυχιακά. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Frederick (FIT) είναι ένα ενεργητικό και ζωντανό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μεταξύ άλλων, είναι εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Σημαντικός σταθμός στην πορεία του Ινστιτούτου (FIT) ήταν οι κρατικές αξιολογήσεις μέσω του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) όπου συνολικά 37 προγράμματά του αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων. Το Πανεπιστήμιο Frederick οδηγεί σε απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Οι Σχολές που λειτουργούν, καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο οργανωμένες σε Τμήματα. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν Τμήματα που είναι υπεύθυνα για την προσφορά των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου ενώ παράλληλα παρέχονται διατμηματικά και διασχολικά προγράμματα.

Στα Τμήματα υπηρετούν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό προσωπικό απαρτίζεται από επιστήμονες που επέτυχαν σε Ελληνικά και Ευρωπαικά Πανεπιστήμια-όπως επίσης σε Αμερικανικά και άλλων χωρών Πανεπιστημιακά ιδρύματα με πολυετή διδακτική πείρα και πλούσιο ερευνητικό έργο. Η έδρα του βρίσκεται στη Λευκωσία δηλαδή την πρωτέυουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα παράρτημα ακόμα στη Λεμεσό στο οποίο λειτουργούν ορισμένες Σχολές και Τμήματα.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και ενδελεχή αξιολόγηση, αναγνωρίστηκε ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick εγκαινίασε πρόσφατα στην Αθήνα Γραφείο Εξυπηρέτησης για την καλύτερη ενημέρωση και κατατόπιση των ενδιαφερόμενων Ελλήνων φοιτητών.

Σχετικές δημοσιεύσεις