Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Όπως αναμενόταν, οι βαθμολογίες αποτύπωσαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών, καθώς στα τρία αυτά μαθήματα καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση για τις φετινές Πανελλαδικές, τα οποία κινούνται κοντά στο 60%.

Αναλυτικότερα, το 59,87% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στην Ιστορία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Φυσική είναι 58,95% και για τα Μαθηματικά 58,37%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 72,94%.

Του… «ύψους και του βάθους»

Ιδιαίτερη εικόνα εμφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών στα μαθήματα της Πληροφορικής, της Οικονομίας, της Βιολογίας και των Λατινικών. Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι «μοιράστηκαν», καθώς τα ποσοστά «δείχνουν» συγκέντρωση σε βαθμολογίες κάτω της βάσης και ταυτόχρονα σε υψηλές βαθμολογίες.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής, το 23,32% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 0-5 και το 21,71% αυτών, έγραψε άριστα (18-20).

Στην Οικονομία, επίσης, βαθμολογία 0-5 πήρε το 32,08% των υποψηφίων, ενώ άριστα το 18,19%.

Στο μάθημα της Βιολογίας, το 19,44% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 5-10 και το 22,34% έγραψε άριστα.

Στο μάθημα των Λατινικών, το 34,32% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση και ταυτόχρονα κατέγραψε ποσοστό αριστούχων της τάξεως του 14,20%.

Λίγοι οι αριστούχοι

Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα ποσοστά που καταγράφονται για τις άριστες βαθμολογίες (18-20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μόλις το 1,62% έγραψε πάνω από 18 και στα Αρχαία, μόλις το 2,18%. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός, ότι στα Αρχαία, η υψηλότερη συγκέντρωση ποσοστών βαθμολογίας καταγράφεται στους βαθμούς 5-10 (31,66%).

Στο μάθημα των Μαθηματικών, άριστα έγραψε το 4,59%. Στη Φυσική, το ποσοστό αριστούχων φτάνει το 7,23% και στην Ιστορία το 10,85%.

Εξαίρεση, αποτελούν τα Λατινικά που, όπως προαναφέρθηκε, το 14,20% των υποψηφίων αρίστευσε, καθώς επίσης και η Χημεία, με ποσοστό αριστούχων στο 18,25%.

Σχετικές δημοσιεύσεις