Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός 2Γ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κοινοποίηση

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός 2Γ
Πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η άνοιξη του 2023 (Μάρτιος – Απρίλιος 2023). Από τις 2 Δεκεμβρίου ξεκινάνε οι αιτήσεις του νέου γραπτού διαγωνισμού. Λήξη 20 Δεκεμβρίου. Παντού ξεκίνησε η διαδικασία προετοιμασίας. Και στην Άρτα.
Εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου για τον Δημόσιο Τομέα
• Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
• Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
• Η Οργάνωση του Κράτους
• Τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Η Δημόσια Πολιτική
• Η Δημόσια Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
• Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
• Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
• Η Δημοσιονομική Πολιτική
• Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση
Εξέταση δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας
• Γλωσσικές Δεξιότητες
• Αριθμητικές Δεξιότητες
• Δεξιότητες Ανάλυσης
• Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
• Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
• Αποτελεσματικότητα εργασίας
• Ποιότητα εργασίας

Σχετικές δημοσιεύσεις