Πέντε παρεμβάσεις για τη θωράκιση των έργων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

Κοινοποίηση

Στην προώθηση μιας τεχνικής και τεσσάρων θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο τη θωράκιση των εκτελούμενων και δημοπρατούμενων έργων από τις ανατιμήσεις υλικών, που οφείλονται στην ενεργειακή κρίση, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι τέσσερις θεσμικές παρεμβάσεις είναι:
Έκδοση συντελεστών αναθεώρησης για το Δ’ τρίμηνο του 2021 εντός Μαΐου.
Τιμολόγηση ασφάλτου, PVC και πολυαιθυλενίου με απολογιστικό τρόπο.
Θέσπιση πριμ ολοκλήρωσης έργων.
Ενεργοποίηση επιτροπής διαπίστωσης τιμών Δημοσίων έργων.
Η τεχνική ρύθμιση αφορά στην επιμήκυνση της προθεσμίας εκτέλεσης των έργων έως 6 μήνες.

Με τις κινήσεις αυτές, η Κυβέρνηση κινητροδοτεί τους αναδόχους να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τα έργα, αφού το πριμ θα δίνεται μόνο σε ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστερήσεις έργα. Παράλληλα, δίνεται η αναγκαία ανάσα στην αγορά με την επιμήκυνση των έργων χωρίς τον κίνδυνο δικαστικών εμπλοκών.

Σχετικές δημοσιεύσεις