Ο πρωθυπουργός με τον υπ.Παιδείας θα ανακοινώσουν το Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσουν σήμερα , στις 10:30 το πρωί, από το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, σημεία του Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Το esos θα συνδεθεί διαδικτυακά με το ΕΠΑΛ Περάματος για να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρουσίαση.

Το esos ήδη έχει δημοσιεύσει κατ’ αποκλειστικότητα τις περιοχές, στις οποίες θα ιδρυθούν τα εξήντα πολυδύναμα campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου η κατάρτιση του οποίου βρίσκεται στην τελική ευθεία, από τον υπουργό Παιδείας Κ. Περρακάκη

Επίσης το esos δημοσιεύει τα προσόντα και τις αρμοδιότητες των ισάριθμων “Μάνατζερ” -αντίστοιχου θεσμού με των ΑΕΙ- που θα τοποθετηθούν στα πολυδύναμα campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ειδικότερα πολυδύναμα campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.), θα ιδρυθούν στις εξής Περιφέρειες:

Αττική 12
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 4
Δυτική Ελλάδα 6
Δυτική Μακεδονία 3
Ηπείρου 4
Θεσσαλία 3
Ιονίων Νήσων 1
Κεντρική Μακεδονία 13
Κρήτη 2
Βόρειο Αιγαίο 1
Νότιο Αιγαίο 2
Πελοποννήσου 4
Στερεά Ελλάδα 5

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που έβαλε το υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση των παραπάνω Κ.Ε.Ε.Κ. ήταν δύο :

Να λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. , και

Να μην λειτουργεί στο ίδιο σχολικό συγκρότημα Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο.

“Μάνατζερ” σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ

Με το Σχέδιο Νόμου θα θεσμοθετηθούν 60 θέσεις “Μάνατζερ” οι οποίοι θα φέρουν το τίτλο “Εκτελεστικός Διευθυντής” ή πρόεδρος ή άλλη ονομασία και θα τοποθετούν στα ισάριθμα campus τα οποία θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά.

Ο “Μάνατζερ” θα επιλεγεί , μετά από δημόσια πρόσκληση , ενώ δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη εάν τις θέσεις αυτές θα μπορούν να τις διεκδικούν και ιδιώτες.

Η πρόταση του υπουργείου είναι τις θέσεις αυτές να καταλαμβάνονται και από ιδιώτες, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχει το υπουργείο Οικονομικών.

Ως απαιτούμενα προσόντα τα οποία θα τεθούν είναι τα εξής:

Α. Πτυχίο καθώς και Μεταπτυχιακό

Β. Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά)

Γ. Προϋπηρεσία δυο πενταετίες σε συναφή αντικείμενο που αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αρμοδιότητες του “μεγάλου αφεντικού” του “Μάνατζερ”

Ο “Μάνατζερ” θα έχει τέτοιες αρμοδιότητες που δικαίως μπορεί να βαφτιστειί το “μεγάλο αφεντικό”. Θα θεωρείται η “ψυχή” του campus.

Μερικές από αυτές θα είναι:

Θα καλείται ο ίδιος να καταρτίζει τετραετές στρατηγικό σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενώ θα είναι ο ετήσιος “ελεγκτής” με ειδικές εκθέσεις των Διευθυντών των Ε. Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ., για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Θα κάνει προτάσεις ανά δύο έτη για παύση λειτουργίας ειδικοτήτων ή ίδρυσης νέων.
Θα είναι ο “κρίκος” συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και του πολυδύναμου ” campus .
Θα επιδιώκει συνεργασίες με αντίστοιχες δομές του εξωτερικού.

Μετονομάζονται τα ΙΕΚ

Τα ΙΕΚ μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΣΑΝΕΚ ) .

Το Σχέδιο Νόμου το οποίο βρίσκεται στο γραφείο του Κ. Πιερρακάκη για την τελική διαμόρφωση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα είναι έτοιμο.

Στις ΣΑΝΕΚ (ΙΕΚ) θα λειτουργούν δύο επιμέρους τομείς:

Α. Ο Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης, και,

Β. Ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής

Ο τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παρέχει :

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, βραχείας διάρκειας, αποκλειστικά για τους, μη πιστοποιημένους τελειόφοιτους επιπέδου 5 του ΕΠΠ.
Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων υποδοχής.
Ο τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής θα προσφέρει:
Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στους καταρτιζόμενους. Καθιερώνονται προγραμματισμένες ατομικές συνεδρίες στην αρχή και στο τέλος κάθε εξαμήνου σπουδών.
Υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρήσεις υποδοχής και παρακολούθησης της εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων.
Υπηρεσίες παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας των πιστοποιημένων αποφοίτων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία πιστοποίησης.
Υπηρεσίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης σε τοπικές και κλαδικές αγορές εργασίας. Μέσω του Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης με τοπικές επιχειρήσεις, με τις οποίες αναπτύσσουν προνομιακές σχέσεις συνεργασίας. Καθιερώνεται σήμα ποιότητας για επιχειρήσεις, το οποίο απονέμεται βάσει κριτηρίων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο.
Υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και εγχειρημάτων από καταρτιζόμενους και αποφοίτους.

Σχετικές δημοσιεύσεις