Ο Γεώργιος Δούβαλης είναι ο νέος υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Γεώργιος Δούβαλης είναι ο νέος υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ποιος είναι ο Γεώργιος Δούβαλης

Γεννήθηκε στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων το 1966.

Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το 1985, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1993.

Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας το 2006.

Παρακολούθησε το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών το 2014.

Συμμετείχε, ενόψει των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σε εκπαίδευση Διοικητών-Υποδιοικητών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και Εκπαιδευτών για τις ανάγκες της Ολυμπιακής Ασφάλειας το 2002 και σε εκπαίδευση στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και χρήσης φορητών συστημάτων παρουσίασης στο πλαίσιο υλοποίησης της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας το 2003.

Επίσης, έχει παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαιδεύσεις, ενώ ήταν και εκπαιδευτής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας σε θέματα επιχειρησιακής ανταπόκρισης και τακτικής.

Εξερχόμενος από την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετήθηκε στο Α.Τ. Χαριλάου Θεσσαλονίκης και ακολούθως υπηρέτησε στην Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης και στην Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Από τον Ιανουάριο του 2017, με την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου, τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Τον Ιούλιο του 2019 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου, παραμένοντας στην ίδια υπηρεσία.

Την 31/03/2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Σχετικές δημοσιεύσεις