Οι αριθμοί για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν συστηματικά να καλλιεργήσουν την εντύπωση ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνονται σε λίγους και δεν ωφελούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 425 επενδυτικά σχέδια, στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί αφορούν σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, όπως βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις – ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό και υπηρεσίες.
Από τα 425 επενδυτικά σχέδια, τα 260 (ποσοστό 61%) έχουν κατατεθεί από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), προϋπολογισμού 4,21 δισ ευρώ.
Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί 91.216 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω επιχορηγήσεων, με συνολική δαπάνη 646,9 εκ. ευρώ.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) διαχειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους περίπου 10.9 δις ευρώ. Αυτά αφορούν σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), δάνεια κεφαλαίου κίνησης (Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID για Μεγάλες και ΜμΕ), στη στήριξη των Μμε που προάγουν έρευνα και καινοτομία (Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας), στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ κ.ά.

Έως σήμερα έχουν εκταμιευθεί δάνεια προς ΜμΕ που αντιστοιχούν στο ποσό των 6 δις ευρώ και αντιστοιχούν σε 76.488 επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου wifOR, η ΕΑΤ την περίοδο 2019-2021 πρόσθεσε στο ΑΕΠ 7,7 δις ευρώ και στήριξε 306.000 θέσεις εργασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις