Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιωαννιτών

Οι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ : Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΣΗΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης – Προστασίας της Λίμνης και Ενέργειας, ο οποίος αναλαμβάνει και την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων ενεργειακών κοινοτήτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών – Χωροταξικού σχεδιασμού – Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΤΗ : Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑ : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Προσχολικής Ηλικίας, Ισότητας , Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας, η οποία αναλαμβάνει επίσης την εποπτεία και τον συντονισμό λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» καθώς και την εποπτεία και τον συντονισμό λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΝΤΟΣ : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού
ΜΗΝΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ : Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Πολιτιστικών Θεσμών και  Εκδηλώσεων, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης την εποπτεία και τον συντονισμό του Δημοτικού Ωδείου, του Εικαστικού Εργαστηρίου, της Φιλαρμονικής του Δήμου, του Τμήματος Παραδοσιακών Χορών , της Ερασιτεχνικής Σχολής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ( Τμήματα της καταργηθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών ), καθώς και την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος»
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΑΣΧΑΣ : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας , Έργων Συντήρησης, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών – Αδέσποτα Ζώα (Εργοτάξιο)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΤΣΗΣ : Αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τις κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων και Νήσου.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ : Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοτικών Ενοτήτων και Τμημάτων Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης τις κατά τόπο αρμοδιότητες που αφορούν στις χωρικές αρμοδιότητες των Δ.Ε. Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Ανατολής και Περάματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις