Οι αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο ελληνικό κράτος

Να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό δημόσιο με τη χρήση νέων τεχνολογιών θα επιχειρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το νομοσχέδιο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», που ξεκίνησε να συζητείται στη Βουλή. Το προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται σε τρία μέρη, έχοντας ως σκοπό:

Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της δημόσιας διοίκησης απέναντι σε απειλές στον κυβερνοχώρο (Μέρος Α),
Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), του κατανεμημένου καθολικού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Μέρος Β) και
Την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών σε επιμέρους τομείς, που αποσκοπούν στην περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και ρυθμίσεις που στοχεύουν στην εδραίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών (Μέρος Γ).

Σχετικές δημοσιεύσεις