Νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Από το ξεκίνημα της θητείας της η Κυβέρνηση έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη δράσεων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε -και παρουσιάστηκε από τον Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα- νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Βασικός στόχος είναι η απεξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το νέο προτεινόμενο Σχέδιο -όπως τόνισε- είναι δομημένο με τρόπο που δίνει υπεραξία στην ελληνική οικονομία και εγχώρια προστιθέμενη αξία, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης ενώ, με τον μετασχηματισμό του ενεργειακού κλάδου, αποβλέπει σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη μετάβαση και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στους στόχους του νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού περιλαμβάνονται η αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, καθώς και η μείωση του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΣΕΚ) για την περίοδο ως το 2030.
Βασικοί μοχλοί για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος είναι η αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ενδεικτικά το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ΑΠΕ), ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, η αποθήκευση και η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, μεταφορές κ.α.
Οι δράσεις που περιελήφθησαν στο σχέδιο δίνουν έμφαση στην εγχώρια προστιθέμενη αξία και διαρθρώνονται σε 7 άξονες: ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, εξηλεκτρισμός των μεταφορών, εισαγωγή του πράσινου υδρογόνου και των συνθετικών καυσίμων καθώς και δέσμευση – αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 30 δισ. ευρώ το χρόνο για την περίοδο 2026-2030 (περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών και για αγορές οχημάτων), ή 15 δισ., ευρώ χωρίς τη δαπάνη για μεταφορές. Προβλέπει επίσης 38.000 περισσότερες θέσεις εργασίας (σε σχέση με το σενάριο μη υλοποίησης του ΕΣΕΚ) και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2030 κατά 55% σε σχέση με το 1990.

Σχετικές δημοσιεύσεις