Νέα ιστορικά υψηλά για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων!

20.034 δημοσιεύσεις το 2021 και 843.597 αναφορές για την περίοδο 2017-2021, δημιουργούν νέα ιστορικά υψηλά για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ελληνικών φορέων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΚΤ.

Τα εν λόγω στοιχεία έρχονται να πιστοποιήσουν το γεγονός ότι η παραγωγή και η διεθνής απήχηση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά βελτιώνεται στο σύνολο των δεικτών

Σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, ο δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση) αυξάνεται συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007-2021 και μάλιστα συνεχίζει να αυξάνει το προβάδισμά του συγκρινόμενος με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Ομοίως, πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ διατηρείται το ποσοστό των δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων που λαμβάνουν αναφορές.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αναλυτικά παρατίθενται στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με τίτλο “Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ελληνικών Φορέων 2007-2021: Βιβλιομετρική ανάλυση δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά – Web of Science”

www.epixeiro.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις