Μπαίνει σε εφαρμογή το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°», του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Κοινοποίηση

Μπαίνει σε εφαρμογή ένα ακόμη καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°», που έρχεται να συμπληρώσει τα υπόλοιπα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου καθώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία.

Στο Καθεστώς αυτό μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς αυτό ξεκινάει την 9η Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία την 10η Απριλίου.

Με το καθεστώς αυτό δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για ένα νέο κύκλο σημαντικών επενδύσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια κρίσιμη για την οικονομία στιγμή λόγω της επερχόμενης ύφεσης στην Ευρώπη το 2023.

Σχετικές δημοσιεύσεις