«Μικρές ΔΕΗ» και Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Υπερταμείου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της», το οποίο εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου. Με το νομοσχέδιο αυτό ο ρόλος του Υπερταμείου αλλάζει σημαντικά και γίνεται περισσότερο αναπτυξιακός. Ο τρόπος λειτουργίας των θυγατρικών του γίνεται πιο ευέλικτος κατά το πρότυπο της ΔΕΗ. Ενώ, παράλληλα, δημιουργείται Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του Υπερταμείου και συγκεκριμένα:

Την θέσπιση ενός πιο σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης για το Υπερταμείο,
Τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με το «μοντέλο ΔΕΗ», του πλαισίου λειτουργίας οχτώ θυγατρικών εταιρειών του, ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στις προσλήψεις προσωπικού και την προσέλκυση ικανών στελεχών από την αγορά, καθώς και σε προμήθειες κρίσιμες για τη λειτουργία τους (λ.χ. προμήθεια, συντήρηση και επισκευή αστικών λεωφορείων),
Την απορρόφηση του Τ.Χ.Σ. και του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. από το Υπερταμείο,
Την σύσταση Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα αξιοποιήσει ως αρχικό επενδυτικό κεφάλαιό του το ήμισυ από το αντιστάθμισμα από την επαναπόκτηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Ε.Υ.Α.Θ. από το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το «Μοντέλο-ΔΕΗ» στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αφορά τις εξής εταιρείες:

Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛΤΑ Courier).
ΔΕΘ-Helexpo.
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ).
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).
ΓΑΙΑΟΣΕ.
Ελληνικές Αλυκές.
Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).
Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ).

Σχετικές δημοσιεύσεις