Με 1.330 μόνιμους ενισχύεται ο δημόσιος τομέας έως το τέλος του καλοκαιριού.

Με 1.330 μόνιμους ενισχύεται ο δημόσιος τομέας έως το τέλος του καλοκαιριού. Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή 2 μεγάλες προκηρύξεις για μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Παιδείας και σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

283 σε φορείς του υπουργείου Παιδείας

Α) Την προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την οποία οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 11 Ιουλίου και να ολοκληρωθούν στις 26 Ιουλίου. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση 283 μόνιμων θέσεων στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειον Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Ανάμεσα στις εοδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Αρχαιονόμοι, Βιβλιοθηκονόμοι, διοικητικοί υπάλληλοι, Γιατροί, Μεταφραστές, Μηχανικοί, υπάλληλοι Πληροφορικής, Λογιστές, Συντηρητές αρχαιοτήτων, Γραμματείς, Τεχνιτες, Κλητήρες, Νυχτοφύλακες. Οι θέσεις αφορούν κυρίως Αθήνα αλλά και άλλες περιοχές όπως Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ρέθυμνο, Ροδο, Θεσπρωτία, Ευρυτανία, Σάμο, Ροδόπη, Σύρο, Μαγνησία.

120 στην ΕΛΣΤΑΤ και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ2022 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην ΕΛΣΤΑΤ. Στην Εφημεριδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 4Κ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 120 μονίμων σε ΕΛΣΤΑΤ και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 08:00 και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 14:00. Οι ειδικότητες που ζητούνται: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 113 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙ ΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ), ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 5 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 1 θέση Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – 1 θέση Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

122 σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Γ) Την προκήρυξη 5Κ/2022 στην οποία οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 14 ή 15 Ιουλίου και να ολοκληρωθούν στις 29 ή 30 Ιουλίου. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.Θα προσληφούν ατομα από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, διοικητικό προσωοπικό, λογιστές.

Η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν πρροκηρύξει 468 μόνιμες θέσεις

Με 468 μόνιμους υπαλληλους ενισχύονται δυο ΔΕΚΟ αυτή την περιοδο. Αναλυτικά, στην πρόσληψη 393 μόνιμων υπαλλήλων προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη των αναγκών του. Ειδικότερα θα προσληφθούν ανά κατηγορία εκπαίδευσης: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), (68) άτομα ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Πτυχιούχοι Δασολόγοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), (47) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (278) άτομα ειδικότητας απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτυών ΔΕ.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά ειδικότητα απασχόλησης και κωδικό θέσης σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία Εκπαίδευσης), κριτηρίων.

75 θέσεις στη ΔΕΗ

Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ανακοινώσει 75 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας στην Αττική μεσω 2 προκηρύξεων. Η πρωτη προκήρυξη 3/2022, που αφορά την την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 17 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, έχει ήδη δημοσιευθεί και δέχεται αιτήσεις. Μάλιστα, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 3/2022 προκήρυξη της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το μεσημέρι. Θέμα χρόνου, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και η έκδοση της προκήρυξης 2/2022 της ΔΕΗ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 58 θέσεων προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τέσσερις νέοι διαγωνισμοί για 337 μόνιμες θέσεις σε υπουργεία, επιμελητήρια, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμους. Το ΑΣΕΠ αναμένεται να τις στείλει για δημοσιευση μεσα στον Ιούλιο και οι αιτήσεις να «τρέξουν» μέσα στον Αύγουστο.

Οι 4 επόμενοι διαγωνισμοί για 337 μόνιμους μέσω ΑΣΕΠ

Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τέσσερις νέοι διαγωνισμοί για 337 μόνιμες θέσεις σε υπουργεία, επιμελητήρια, ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμους. Ειδικότερα προκειται για τις παρακάτω προκηρύξεις που αναμένεται να ανακοινωθούν μεσα στον Ιούλιο και οι αιτήσεις να «τρέξουν» μέσα στον Αύγουστο.

66 μόνιμες θέσεις σε υπ. Περιβάλλοντος, Πράσινο Ταμείο, Κτηριακές Υποδομές Α.Ε και Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται, είναι: Διοικητικοί, μηχανικοί διαφόρων ειδικεύσεων, πτυχιούχοι πληροφορικής.
71 μόνιμες θέσεις σε διάφορα Ταμεία, όπως Ταμείο Παρακαταθηκών, Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ΝΑΤ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα προσληφθεί προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις ανά φορέα και βαθμίδα εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 13 θέσεις (ΠΕ,ΤΕ), Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: 11 (ΠΕ,ΤΕ), ΝΑΤ: 5 (ΠΕ), ΟΠΕΚΑ: 24 (ΠΕ,ΤΕ), ΔΥΠΑ-πρώην ΟΑΕΔ: 15 (ΠΕ, ΤΕ) και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3 (ΠΕ). Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων αφορά στις ειδικότητες Διοικητικού και Διοικητικού-Οικονομικού.
128 μόνιμοι στο υπ. Εθνικής Άμυνας. Θα ζητηθεί μόνιμο προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
72 μόνιμοι σε διάφορα επιμελητήρια, όπως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, Επιμελητήριο Σερρών, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Ημαθίας. Θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις ανα φορέα κατανέμονται ως εξής: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (64 θέσεις), Επιμελητήριο Ημαθίας (2 θέσεις), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (4), Επιμελητήριο Ιωαννίνων (1), Επιμελητήριο Σερρών (1). Θα προσληφθεί προσωπικό των ειδικοτήτων: Διοικητικού, διοικητικού οικονομικού, οικονομολόγοι, μηχανικοί, πτυχιούχοι πληροφορικής, κλητήρες.

Σχετικές δημοσιεύσεις