Μας ενδιαφέρει όλους: Πώς θα βρείτε τα «χαμένα» σας ένσημα πριν το 2002

1. Μπείτε στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» όπου μπορείτε να ενημερωθείτε με μια ματιά, για όλα τα διαστήματα ασφάλισής σας συνολικά ανά τέως Φορέα μη μισθωτών ή και Μισθωτών που απεικονίζονται συγκεντρωτικά. Επίσης στο «Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης» οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ενημερώνονται για την ασφαλιστική τους ιστορία ανά τέως Φορέα μισθωτών και Μη Μισθωτών, αναλυτικά για όλα τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής τους ανά μήνα, τους κλάδους ασφάλισης και τις συνολικές εισφορές. Ετσι μπορείτε να δείτε τα διαστήματα που σας λείπουν ένσημα.

Πριν κóψεı τη μúτn, αλλάξεı δόντıα & κάνει μπóτοξ: Οι παλıές φωτογραφiες που η Δέσποινα Βανδή θέλεı να κάψεı

2. Αν διαπιστώσετε ότι σας λείπει , χρόνος ασφάλισης έως 31 Δεκεμβρίου 2001 για τον οποίο δεν υπάρχουν ασφαλιστικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητείστε καταρχάς το «χαμένο χρόνο» στην εφαρμογή “Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης» του μηχανογραφικού συστήματος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.

Πώς θα βρείτε τα «χαμένα» σας ένσημα πριν το 2002

3. Αφού γράψετε το AΦΜ και το AΜΚΑ πηγαίνετε στην συνέχεια στις Οδηγίες Χρήσης τις οποίες ακολουθείτε για να εμφανιστεί ο λογαριασμός σας. Εκεί εμφανίζεται αναλυτικά η καρτέλα του ασφαλισμένου με όλα τα ένσημα και τις αποδοχές. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να δείτε και να εκτυπώσετε το χρόνο ασφάλισης που έχετε τεκμηριώσει.

4. Εάν ο χρόνος προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, είναι ανακεφαλαιωμένος και διανυθείς στην ασφάλιση, δεν θα απαιτείται άλλη ενέργεια.
Εάν ο χρόνος δεν προκύπτει από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ή ο ασφαλισμένος αιτείται περισσότερο χρόνο από τον ήδη ανακεφαλαιωμένο, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε στην Υπηρεσία Συντάξεων σχετικό αίτημα και να υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου.

5. Το έντυπο της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δύναται να αντληθεί από ηλεκτρονική διεύθυνση (internet.efka.gov.gr) στο σχετικό πεδίο των εντύπων του αρμόδιου τμήματος Μητρώου. (ΥΔΑΑΒ).

6. Κατά την παραλαβή του αιτήματος από τον ασφαλισμένο η υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία περαιτέρω.

7. Παράλληλα, θα αναζητείται το βιβλιάριο υγείας της επίμαχης χρονικής περιόδου, η οποία αναφέρεται στο ΥΔΑΑΒ.

8. Το αίτημα θα διαβιβάζεται από την υπηρεσία συντάξεων στο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης.

9. Μετά την έκδοση απόφασης, το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης θα την κοινοποιεί στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων που είχε υποβληθεί το αίτημα.
newslarisa.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις