Μαθηματικά Προσανατολισμού Ημερήσιων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34
106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3616532 – 3617784 – Fax: 3641025e-mail : info@hms.gr

www.hms.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης.

Θέμα Γ

Τα ερωτήματα καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης με σαφή αναφορά στο σχολικό βιβλίο.

Θέμα Δ

Το ερώτημα Δ4 είναι αυξημένων απαιτήσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

• Καλύπτεται το σύνολο σχεδόν της ύλης

• Τα θέματα παρουσιάζουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία.

• Είναι παρόμοιας δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος Φελλούρης Ιωάννης Τυρλής
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικές δημοσιεύσεις