ΜΑΘΗΜΑΤΑ για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ

Ξεκινήσαμε τις εγγραφές για την προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ.Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και τα μαθήματα
ΟΣΟΙ & ΟΣΕΣ ενδιαφέρονται ας μας επισκεφτούν ή ας μας τηλεφωνήσουν. Επίσης διαθέτουμε και βιβλίο προς πώληση από την επόμενη εβδομάδα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σύνολο στην ΑΡΤΑ
Στρ. Κατσιμήτρου 30
Τηλ.2681027030

Σχετικές δημοσιεύσεις