Μαθήματα για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Κοινοποίηση

Μαθήματα για τον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ την επόμενη εβδομάδα.
ΚΔΒΜ Σύνολο Λύτρα Παναγιώτη στην Άρτα
Πληροφορίες στο τηλ επικοινωνίας 2681027030
Θα μας βρείτε στην οδό Στρ Κατσιμήτρου 30

Σχετικές δημοσιεύσεις