Μέχρι 70 απουσίες μπορούν να δικαιολογήσουν οι μαθητές, λόγω κόβιντ ή εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού

Οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν απουσίες 5+5 ημερών, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Τη διευκρίνισε αυτή έκανε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του esos.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να δικαιολογήσουν μέχρι 70 απουσίες και συγκεκριμένα:

35 απουσίες για κόβιντ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και
35 απουσίες για εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, επίσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον οι μαθητές έχουν δικαίωμα να κάνουν άλλες 114 αδικαιολόγητες απουσίες.

Σχετικές δημοσιεύσεις