Λάμπρος Γεωργόπουλος: Ευχαριστεί για την αρχική συμπαράσταση και υποστήριξη.

«Η Δημοκρατία έχει διεξόδους και η ψήφος κρατάει τη δύναμή της». Προετοιμάζεται οργανωτικά, συμφωνεί με κυβερνητική απόφαση για διαχείριση απορριμάτων από Δήμους και τονίζει τη διαχρονική προβληματική διαχείριση αθλητικών υποδομών.

Σχετικές δημοσιεύσεις