Κυρώθηκε η αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης τίτλων σπουδών των ΑΕΙ σε Ελλάδα και Κύπρο

Υπερψηφίστηκε από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το οποίο κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και του υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων Ιδρυμάτων, καθώς και της τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας.
Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων και η τροποποίηση του παραρτήματος 1 της Συμφωνίας αυτής, είναι μια συμφωνία πολύ απλή στη φιλοσοφία και στις διαδικασίες της και βασίζεται σε δύο γεγονότα και μια αναγκαιότητα:

Γεγονός πρώτο: οι αδελφικοί δεσμοί Ελλάδος με Κύπρο και η κοινή μας γλώσσα.

Γεγονός δεύτερο ότι στα πανεπιστήμια της μιας χώρας σπουδάζει μεγάλος αριθμός φοιτητών της άλλης χώρας. Ειδικότερα ο κ. Πιερρακάκης ενημέρωσε ότι στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 4000 Κύπριοι αυτή τη στιγμή κι αν δούμε τους αριθμούς για τους Έλληνες στην Κύπρο, ο συνολικός αριθμός είναι 18.000, οι μισοί περίπου με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι που σπουδάζουν από απόσταση.

Από τα δύο αυτά γεγονότα προκύπτει η αναγκαιότητα οι φοιτητές αυτοί να μην ταλαιπωρούνται, όταν επιστρέφουν στις χώρες τους κατά τη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών που απέκτησαν και σε αυτό ανταποκρίνεται η συμφωνία που η Βουλή καλείται να ψηφίσει.
Με απλά λόγια, Ελλάδα και Κύπρος συμφωνούν σε μια γρήγορη και απλή διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών δικαιωμάτων, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα πανεπιστήμια τους.

Η συμφωνία αφορά τα πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου (όπως αυτά αναφέρονται στο τροποποιημένο παράρτημα 1) αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν αυτά τα ιδρύματα, πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και διδακτορικά 6 ως 8, δηλαδή επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία: Εντός 60 ημερών θα αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ οι τίτλοι σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων και εντός 90 ημερών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων οι τίτλοι σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων.

Οι προθεσμίες αυτές, ξεκινούν για τους φορείς αναγνώρισης από την ημέρα κατάθεσης πλήρους φακέλου από πλευράς του ενδιαφερόμενου.
Επίσης, προβλέπεται προθεσμία για τους φορείς να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία, καθώς και υποχρέωσή τους να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν απορριπτικές αποφάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, πάλι μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, που λέγεται αίτηση θεραπείας.

Το περιεχόμενό της συμφωνίας, διαβεβαίωσε ο υπουργός, είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση και με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC – European Network of Information Centers in the European Region και NARIC – National Academic Recognition Information Centers

Σχετικές δημοσιεύσεις