Κοιτάξτε πού φοιτούν τα παιδιά των πολιτικών (πρώτη φωτογραφία) και πού σπουδάζουν τα παιδιά σας ( τελευταία φωτογραφία).

Θέλετε τα παιδιά μας να σπουδάζουν έτσι. Κοιμηθείτε… Το ίδιο και εσείς οι καθηγητές. Κοιμηθείτε…

Σχετικές δημοσιεύσεις