ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ 20 ωρών στην Ψηφιακή Οικονομία για το ‘’Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45’’

Κοινοποίηση

ΚΔΒΜ Σύνολο Λύτρα Παναγιώτη –ΑΡΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ 20 ωρών στην Ψηφιακή Οικονομία για το
‘’Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30-45’’
Θα μας βρείτε στην οδό Στρ. Κατσιμήτρου 30
Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Σχετικές δημοσιεύσεις