Καταργείται τη χρηματικό αντίτιμο για τη διαμονή των φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες

Την κατάργηση του χρηματικού αντίτιμου για τη διαμονή των φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες των οποίων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ασκεί την οικονομική διαχείριση, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιδρύματος Άννα Ροκοφύλλου.
Η Άννα Ροκοφύλλου, με την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα για τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης.

Σχετικές δημοσιεύσεις