Καμία αλλαγή σε ποινές για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής

Κοινοποίηση

Δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που ψηφίστηκε χθες Τρίτη από την Βουλή μειώνει τις ποινές σε υποθέσεις φοροδιαφυγής. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών τα δημοσιεύματα είναι παντελώς αβάσιμα, καθώς ο νέος Κώδικας, σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνει ούτε αλλαγές σε ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ούτε καμία άλλη τροποποίηση υφιστάμενου νόμου. Ειδικότερα:

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Κυβέρνησης στο πεδίο της φορολογίας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου. Είναι προϊόν νομοθετικής κωδικοποίησης, με στόχο τη συστηματοποίηση, απλοποίηση και ενσωμάτωση διατάξεων του υφιστάμενου Κώδικα και εν γένει της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, χωρίς καμία μεταβολή του ουσιαστικού περιεχομένου τους. Άλλωστε, κατά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας δεν μεταβάλλεται η ουσία των διατάξεων που ενσωματώνονται στον νέο Κώδικα, ούτε εισάγονται νέες διατάξεις, ενσωματώνεται όμως υποχρεωτικά η υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019. Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τις ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, τον νόμο 4619/2019 που νομοθέτησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και ο οποίος λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία της νομοθετικής κωδικοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι με τα άρθρα 463 και 83 του Ποινικού Κώδικα, μειώθηκαν οι ποινές για διάφορα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η φοροδιαφυγή για την πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις