Κάηκε στις φωτιές του Έβρου. Μετά από 18 μέρες, έγινε αυτό .

Όπως υποδέχτηκε τα παιδιά την πρώτη μέρα…
ΑΜΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ…

Σχετικές δημοσιεύσεις