Θετικές για τη χώρα οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κοινοποίηση

Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη 14η έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο 2022.

Η Ελλάδα, παρά τις αναμενόμενες απώλειες που υφίσταται -όπως και ολόκληρη η Ευρώπη- λόγω της ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται για το 2022 στο 3,5% και για την Ευρωζώνη στο 2,7%, ενώ για το 2023, στο 3,1% και στο 2,3% αντίστοιχα.
Η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί -σε ετήσια βάση- κατά 3,2% από το 2019 και συνεχίζει να συρρικνώνεται, καθώς προβλέπεται να υποχωρήσει και το 2023.
Οι επενδύσεις ενισχύονται, καθώς η Ελλάδα εμφανίζεται πρωταθλήτρια στην Ευρώπη για την τριετία 2021 – 2023, με διψήφια άνοδο των επενδύσεων για το 2021 (19,6%) και το 2022 (14,7%).
Το δημόσιο χρέος θα εξακολουθήσει να υποχωρεί και προβλέπεται από το 193,3% του Α.Ε.Π. που ήταν το 2021, να μειωθεί το 2022 στο 185,7% του Α.Ε.Π. και το 2023 στο 180,4% του Α.Ε.

Σχετικές δημοσιεύσεις