Θέμα χρόνου είναι πλέον ο νέος διαγωνισμός για 817 νέες μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία.

H νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέσω του νέου διαγωνισμού θα προσληφθούν 200 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 617 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα, μέσα στο 2024 θα ακολουθήσει και επόμενος διαγωνισμός για 2.145 νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).

Σχετικές δημοσιεύσεις