Η προκήρυξη εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου
2024 και ώρα 24:00.

Σχετικές δημοσιεύσεις