Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε 50 φόρους αφαιρώντας από τις πλάτες των φορολογούμενων 7 δισ. ευρώ, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω μειώσεις στη νέα τετραετία

Το πρόγραμμά της Νέας Δημοκρατίας για τη νέα τετραετία όχι μόνο δεν περιλαμβάνει καμία αύξηση φόρων, αλλά, αντιθέτως, προβλέπει συγκεκριμένες μειώσεις, όπως η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 10% στις περιπτώσεις ασφάλισης των ακινήτων για φυσικές καταστροφές.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που επέβαλε 29 επιπλέον φόρους, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια της τετραετίας μείωσε 50 φόρους αφαιρώντας από τις πλάτες των φορολογούμενων 7 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%, ενώ η προεκλογική δέσμευση ήταν για μεσο-σταθμική μείωση 30%.
Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%.
Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 29% στο 22%.
Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους.
Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%.
Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα (10%).
Μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στα γυμναστήρια κλπ.
Παράταση της ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία.
Μόνιμη μείωση του Φ.Π.Α. στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές από το 13% στο 6%.
Μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Αναστολή του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές.
Παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις