Η εκπαίδευση σήμερα.

Κοινοποίηση

Ποια η σημασία και η αξία της σήμερα;
Ως παιδιά αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση ως την φοίτησή μας στο σχολείο και την απόκτηση γνώσεων για την μελλοντική μας ζωή. Άλλη λοιπόν η σκέψη μας είναι σαν μαθητές Δημοτικού άλλες όμως σαν μαθητές Λυκείου. Ναι διαφορετική η σκέψη όταν είμαστε στα ΑΕΙ. Σήμερα στην χώρα μας έχουμε εκπαίδευση μόνο σε ΑΕΙ και στρατιωτικές σχολές μέσα από τις Πανελλήνιες δοκιμασίες.
Όσοι αποτυγχάνουν λύση τα ΙΕΚ που σε πολλές περιπτώσεις είναι και η καλύτερη εκπαιδευτική λύση. Μερικοί παίρνουν εκπαίδευση στα ΕΠΑ.Λ και συνεχίζουν σαν επαγγελματίες με τα εφόδια αυτά. Πολλά επαγγέλματα ζητούν επαγγελματική εκπαίδευση αμέσως. Αυτή η γνώση που αποκτούν τους λύνει τα χέρια και βρίσκουν εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα μιας και εκεί σπουδάζουν συνειδήτα αφού ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.
Τα οφέλη της εκπαίδευσης, είναι πολλά. Σαφώς και όσα πιστεύαμε ως παιδιά έχουν μια βάση και μια ισχύ. Ωστόσο, τα όσα μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί από την εκπαίδευση και μέσα από αυτή δεν περικλείονται μόνο γύρω από την γνώση και την φοίτηση σε ένα σχολείο ή ένα Πανεπιστήμιο. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, η εκπαίδευση έχει λάβει ποικίλες μορφές, πλέον μιλάμε και για δια βίου εκπαίδευση.
Πιο απλά η παιδεία έχει καταντήσει εκπαίδευση στην πιο αγοραία μορφή της και χρησιμοποιείται εργαλειακά για την επίτευξη ατομικών στόχων. Η βιωματική υπόστασή της, η δια βίου διάστασή της, η εθνική και κοινωνική αποστολή της θεωρητικοποιείται στα επί μέρους κείμενα αλλά δε γίνεται πράξη ώστε τα παιδιά στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες να μάθουν βασικές και σημαντικές γνώσεις που θα τους ακολουθούν στα επόμενα βήματα.
Πώς γίνεται όμως ο διαχωρισμός παιδείας και εκπαίδευσης;
-Η παιδεία είναι το σύνολο των διαδικασιών που δια-μορφώνουν τον άνθρωπο ως μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και τον αναβαθμίζουν πολιτιστικά.
-Η εκπαίδευση, από την άλλη, προσφέρει στον άνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του και να αντεπεξέρχεται στην καθημερινότητά του με συμβατό τρόπο. Η εκπαίδευση λοιπόν προϋποθέτει την παιδεία ώστε ένας νέος άνθρωπος να γίνει ένας ολοκληρωμένος ελεύθερος πολίτης. Η απόκτηση τίτλων κάθε είδους δεν οδηγούν αυτόματα στη γνώση ως αποτέλεσμα μιας καθολικής παιδευτικής διαδικασίας που οδηγεί στη σοφία δηλαδή όχι στην απλή γνώση αλλά στην ανώτερη αντίληψη του ανθρώπου για τη ζωή και τα πράγματα ως αποτέλεσμα της ώριμης σκέψης.
Το ζω καθημερινά στο επάγγελμά μου. Παιδιά τελειώνουν ΑΕΙ και έρχονται να μάθουν ή να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική. Άλλοι να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια για διαγωνισμούς. Βλέπουμε έτσι η εκπαίδευση να μην σταματά για χρόνια πολλά. Να μην έχει ηλικία να μην έχει κατηγορίες αδιόριστων ή διορισμένων. Συνεχώς έρχονται να εκπαιδευτούν σε διάφορα σεμινάρια να πάρουν μεταπτυχιακό.
Αγαπητοί νέοι πολλά θεωρούνται αυτονόητα άλλα τα απορρίπτετε πιστεύοντας ότι υπερβάλλουμε σε συμβουλές. Νέος μου έλεγε κάποτε που του κάναμε μίνι συμβουλευτική, σιγά βρε κύριε στην Άρτα και σε ένα μικρό γραφείο θα απευθυνθώ. Παιδιά ισχύει αυτή η συμβολή για όλους σας και για όλες τις επιχειρήσεις μικρές μεγάλες. Οι σύγχρονες σπουδές οι σημερινές πρέπει να σας κάνουν να έχετε νέες αντιλήψεις και πρέπει να έχετε κατά νου ότι είστε το καινούργιο και πρέπει να το προβάλλετε παντού. Παιδιά φωνάζουμε όλοι θα εκπαιδεύστε συνέχεια. Θα το απαιτούν οι συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να είστε δίπλα στα νέα δεδομένα.
Ας έχουμε υπόψιν μας, όμως και τη ρήση του Πλούταρχου :
«Το μυαλό είναι φωτιά που πρέπει να ανάψεις, κι όχι δοχείο που πρέπει να γεμίσεις».

ΛΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- AΠΟΨΗ:press

Σχετικές δημοσιεύσεις