Η ΔΥΠΑ στηρίζει στην πράξη τις γυναίκες στην αγορά εργασίας

H Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει θέσει ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες την άμβλυνση των ανισοτήτων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (2022), συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των δώδεκα χωρών που, παγκοσμίως, συγκεντρώνουν το 100% της βαθμολογίας στον δείκτη για τη νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου σε αυτό τον τομέα.

Είναι σαφές, όμως, ότι η νομοθετική ισότητα δεν συνεπάγεται την ουσιαστική ισοτιμία. Το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι κατά 67% μεγαλύτερο από των ανδρών, αναδεικνύει την ανάγκη συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων που θα στηρίζουν την ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Στο διάστημα των τελευταίων 3,5 ετών, υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο πολιτικών και δράσεων, ώστε να συνεισφέρουμε στην εξάλειψη των στερεοτύπων και να διευκολύνουμε τις γυναίκες να βρουν δουλειά, ξεπερνώντας τα πολλά και σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Στον τομέα της απασχόλησης, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, μεταξύ άλλων, τρία προγράμματα, με έμφαση στις γυναίκες.
Πιο συγκεκριμένα, δύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 9.000 ανέργων, 30 ετών και άνω και ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων από 3.000 νέους, 18-29 ετών, στο οποίο υπήρχε πρόβλεψη, ώστε το 60% των δικαιούχων να είναι γυναίκες, ενώ, τελικά, το ποσοστό ξεπέρασε το 70%.
Συνολικά, μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης, που υλοποιήθηκαν (νέων θέσεων εργασίας, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, επιχειρηματικότητας, ειδικά προγράμματα κ.ά.), εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας σχεδόν 100.000 γυναίκες στο διάστημα από τον Αύγουστο 2019 έως τον Ιανουάριο 2023, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για τη ΔΥΠΑ.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην απόφαση της ένταξης, για πρώτη φορά, των άνεργων γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στα προγράμματα απασχόλησης ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Για πρώτη φορά εντάχθηκαν ως ειδική κατηγορία ωφελουμένων του νέου προγράμματος 10.000 νέων θέσεων εργασίας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, μετά την ανατροφή των παιδιών τους, που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Μέσω συμπράξεων με κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας (Google, Cisco, Coursera, Amazon, Microsoft), περισσότερες από 23.000 γυναίκες αναβάθμισαν της δεξιότητές τους την τελευταία 3ετία, ενώ, τον περασμένο Δεκέμβριο, προχωρήσαμε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την εταιρία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξοπλισμού και υπηρεσιών Huawei, το οποίο αφορά την εκπαίδευση 500 άνεργων γυναικών σε βασικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Επιπλέον, υλοποιούμε το «Πάω Μπροστά», το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, του οποίου οι πρώτες φάσεις αφορούν 120.000 ανέργους και 150.000 εργαζομένους, με τις γυναίκες να αποτελούν το 67% των συμμετεχόντων.
Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών (64%) που επέλεξαν τις σπουδές στα 30 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της ΔΥΠΑ, την περίοδο 2019-2022, φτάνοντας συνολικά τις 10.545 σπουδάστριες, ενώ περισσότερες από 9.000 είναι οι μαθήτριες στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και στις 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας, την αντίστοιχη περίοδο.
Στο πεδίο της ασφάλισης, επεκτάθηκε η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, ενώ πλέον υπάρχει η δυνατότητα και των δύο γονιών με παιδιά έως 8 ετών να λάβουν γονική άδεια 4 μηνών, η οποία καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ για τους δύο πρώτους μήνες, με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, αλλά και με την αντίστοιχη αναλογία δώρων και επιδόματος άδειας.

Η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία σημαντική κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη. Στη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με μελέτη του EIGE, «η ισότητα των φύλων συνεπάγεται περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη παραγωγικότητα», ενώ, παράλληλα, η βελτίωση της ισότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατά κεφαλήν αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) μεταξύ 6,1% και 9,6%, με πιθανό αντίκτυπο στο ΑΕΕ ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ έως και 12%, μέχρι το 2050.

Σχετικές δημοσιεύσεις