Η αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου σε 3,5 χρόνια

Τα Πανεπιστήμιά μας είναι σήμερα σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν το 2019. Έχουν πολύ περισσότερες θέσεις καθηγητών, περισσότερα χρήματα και χρηματοδοτικά εργαλεία, στενότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας, περισσότερες αρμοδιότητες και συνεργασίες με κορυφαία Α.Ε.Ι. εξωτερικού, καθώς και μεγαλύτερη αποκέντρωση και ελευθερία. Τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στα άλλα:

Καθιερώθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι..
Ενισχύθηκε η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων, καθώς προωθήθηκαν συνεργασίες με Ε.Ε., Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο.
Αποκαταστάθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο στην πραγματική του έννοια και θεσμοθετήθηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ασφάλεια και την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
Διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ΔΟΑΤΑΠ, που καθιστά τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού πιο άμεση και απλή και εξορθολογίζει τον οργανισμό, θέτοντας τέλος στις ατομικές αιτήσεις και τη γραφειοκρατία.
Στηρίζεται η δημιουργία νέων, σύγχρονων φοιτητικών εστιών μέσα από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για έργα πάνω από 641 εκατ. ευρώ για εστίες με συνολική δυναμικότητα σχεδόν 8.750 άτομα, ενώ με 52 εκατ. ευρώ προχωρά ή ανάπτυξη, βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των φοιτητικών εστιών και των υποδομών σίτισης των Α.Ε.Ι..
Δόθηκαν από το 2019 1.850 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, με το ισοζύγιο πλέον να διαμορφώνεται θετικά, δηλαδή με 122 περισσότερες νέες θέσεις σε σχέση με τις συνταξιοδοτήσεις.
-Θεσπίστηκε και εφαρμόζεται η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. με αντικειμενικά κριτήρια αναγκών (80%) αλλά και βάσει αξιολόγησης (20%).
Ενισχύθηκε η αυτονομία των Α.Ε.Ι. και απαλλάχθηκε η διαχείριση των ερευνητικών πόρων τους από γραφειοκρατικές διαδικασίες του Δημόσιου Λογιστικού.
Δόθηκε για το 2023 τακτική επιχορήγηση 117,12 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29% σε σύγκριση με το 2019.
Προχωρούν εμβληματικές δράσεις με πόρους ύψους 571,7 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (π.χ. Βιομηχανικά διδακτορικά, Συμπράξεις ερευνητικής αριστείας).
Υλοποιείται ο νόμος 4957/2022 για το άνοιγμα νέων οριζόντων των Α.Ε.Ι., που προβλέπει αναβάθμιση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των Α.Ε.Ι..

Σχετικές δημοσιεύσεις