Ζητούνται επιθεωρητές έργων φυσικού αερίου για Γιάννινα και Άρτα

Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης SWISSAPPROVALTECHNISCHEBEWERTUNGA.E., μέλος του Ομίλου SWISSAPPROVALGROUP, αναζητά Επιθεωρητές Έργων Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια στης Ηπείρου και συγκεκριμένα στις πόλεις Ιωάννινα και Άρτα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση μηχανολογική ή ισοδύναμη εκπαίδευση, με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς επίσης να είναι γνώστες Συμβατικών Μη Καταστροφικών Μεθόδων (NDT).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στο email: info@swissapproval.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις